Komornik przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski
Komornik przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Szanowni Państwo,

 

Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, która ułatwi Państwu kontakt z jego Kancelarią oraz dostarczy informacji niezbędnych do zainicjowania i popierania postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego lub przeprowadzenia spisu inwentarza spadku.

 

Kancelarię tworzy kilkunastoosobowy zespół młodych, ale jednocześnie doświadczonych pracowników. Kancelaria korzysta w codziennej pracy z wszystkich dostępnych komornikom narzędzi teleinformatycznych, które ułatwiają i przyspieszają zainicjowanie postępowania oraz uzyskiwanie informacji na jego potrzeby:

 

 

 • OGNIVO- system elektronicznego wyszukiwania rachunków bankowych dłużnika/ obowiązanego,
   
 • CEPIK- system elektronicznego ustalanie pojazdów dłużnika/ obowiązanego w ewidencji pojazdów,
   
 • PUE ZUS- system elektronicznego uzyskiwanie informacji o dłużniku/ obowiązanym, zgromadzonych przez ZUS,
   
 • PESEL-NET-system elektronicznego uzyskiwanie danych o dłużniku/ obowiązanym z centralnej bazy ewidencji ludności,
   
 • EPU- system umożliwiający przyjmowanie i obsługę wniosków egzekucyjnych składanych drogą elektroniczną,
   
 • Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych- system umożliwiający ustalanie nieruchomości dłużnika z możliwością przeszukiwania bazy ksiąg wieczystych wedle różnych kryteriów (od 01 sierpnia 2014r.)

 

 

 

 

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z terenu całej Polski. Umożliwia to prawo wyboru komornika wynikające z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.).

Zapraszamy do kontaktu mailowego: gdansk.wojciechowski@komornik.pl lub telefonicznego pod numerem 058 341 81 21